SI blokkade na val van paard

Na een val kan er een blokkade in het SI-gewricht ontstaan wat veel invloed heeft op je zithouding en balans. Een scheve zit kan leiden tot het scheef rijden op je paard! Zorg dus altijd dat je na een val goed bekijkt of er geen scheefstand is ontstaan in je rug, bekken of heup (in het filmpje is een val van de fiets zichtbaar, wat vergelijkbaar is met een val van het paard).

Delen vinden we fijn!

MEER TIPS