Flexchair Ruitertraining | Belang van iliopsoas voor ruiters

Spierzwakte gluteus medius en chronische lage rugklachten

Interessant voor ruiters!

Artikel over de relatie tussen spierzwakte van de gluteus medius (een van de bilspieren) en chronische lage rugklachten.

Delen vinden we fijn!

MEER TIPS