MANUELE THERAPIE

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en bewegingen. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

Manuele therapie

De manueel therapeut

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn basisopleiding voor fysiotherapie een aanvullende opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarbij heeft hij extra kennis opgedaan over de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

Werkwijze manueel therapeut

De manueel therapeut die aan de SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie) opgeleid is, gaat uit van een biopsychosociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van de patiënt. Hij realiseert zich hierbij dat bewegend (dis-)functioneren van mensen niet alleen wordt beïnvloed door biologische factoren zoals de gewrichten of spieren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren. In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de manueel therapeut dit proces kan begeleiden.

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten.

Net als bij een fysiotherapeutisch onderzoek bestaat de eerste afspraak uit twee onderdelen:

 • een vraaggesprek en
 • een lichamelijk onderzoek.

In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren. Dat gebeurt door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen. De beweeglijkheid van die gewrichten wordt dan veel beter, waardoor de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen botstukken van gewrichten al voldoende. Soms komen er voorzichtige impuls-technieken aan te pas. De gewrichten worden dan sneller bewogen waarbij patiënten wel eens een knappend of krakend geluid horen.

Mensen kijken daar soms vreemd van op, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk of vervelend. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. 1-2 dagen na de behandeling kan er vermoeidheid en/of spierpijn of tijdelijke verergering van de pijnklachten optreden, dit gaat vanzelf weer over. Als er sprake is van een overbeweeglijkheid in de gewrichten kan de manueel therapeut met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, (oefen-)adviezen, begeleiding en inzicht in een juiste houding en gezond bewegen.

OEDEEMTHERAPIE

(Lymf)Oedeem betekend letterlijk zwelling. Lymfoedeem is dus een uitzonderlijke zwelling van een deel van het lichaam. Deze zwelling ontstaat net onder de huid doordat de opname en afvoer van weefselvocht en afvalstoffen door het lymfsysteem verstoord is.

Oedeemtherapie

Het lymfsysteem

Het lymfsysteem loopt door het hele lichaam. Het bestaat uit kleine vaten, die vocht en afvalstoffen opnemen uit de omgeving. De kleine vaten komen uit in de lymfknopen. Deze liggen op centrale plekken in bijvoorbeeld de lies en oksel. De knopen filteren de lymfe en halen er lichaamsvreemde stoffen uit zoals bacteriën of afvalstoffen. Via de buikholte lopen grote vaten naar boven, om achter het sleutelbeen op de bloedbaan aan te sluiten.

Bij primair lymfoedeem is er sprake van een aangeboren afwijking in het lymfsysteem. Vaak komt dit pas op latere leeftijd tot uiting. Door invloed van buitenaf zoals een operatie, zwangerschap of een staand beroep schiet het lymfsysteem opeens tekort en ontstaan oedeem. Secundair lymfoedeem ontstaat als gevolg van ‘schade’ aan een normaal ontwikkeld lymfsysteem. Denk hierbij aan behandeling vanwege kanker, aandoeningen van de bloedsomloop, maar ook als gevolg van chirurgische ingrepen, verwondingen of wondroos.
Zwelling is het meest typerende kenmerk van lymfoedeem. Maar er is ook vaak sprake van algehele vermoeidheid, een zwaar gevoel in arm of been. Door het extra gewicht of door druk op een zenuw kan het gebied ook pijnlijk zijn of tintelen.
De oedeemfysiotherapeut zal gebruik maken van manuele lymfdrainage, oefentherapie, ademhalingsoefeningen, compressietherapie in de vorm van bandageren/zwachtelen en later een therapeutisch elastische kous, adviezen m.b.t. huidverzorging en leefregels.

Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging en ondersteunen van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is, zodat het daar uit in de circulatie kan worden opgenomen.
Ook zijn er specifieke handgrepen om bindweefselachtige verhardingen in het weefsel los te maken.

Als u oedeemfysiotherapeutische behandeling nodig heeft, wordt dit door de meeste zorgverzekeraars als chronische indicatie vanuit de basisverzekering vergoed. Niet alle vormen van lymfoedeem worden als chronisch gezien. Als u bijvoorbeeld oedeem heeft na een klein trauma van buitenaf (verzwikte enkel) wordt oedeemfysiotherapie vergoedt via uw aanvullende verzekering.

Voorkom beschadigingen van de huid Via wondjes kunnen bacteriën het lichaam binnendringen. Hierdoor kunnen ontstekingen ontstaan, waardoor de lymfaanmaak zal toenemen.

 • Vermijd bloedprikken of injecties aan de geopereerde/ aangedane zijde.
 • Draag bij klussen waarbij u risico van huidbeschadiging oploopt beschermende handschoenen (indien oedeem in de arm). Bijvoorbeeld bij werk in huis en tuin.
 • Gebruik bij het ontharen liever geen scheermesjes en wees alert op irritaties van de huid door ontharingscrèmes.
 • Voorkom insectenbeten en krab insectenbeten niet open.
 • Vermijd zonverbranding.
 • Wees voorzichtig met huisdieren (pas op voor krabben en beten). Voorkom overmatige inspanning/ overbelasting Door teveel of te lang bewegen en te zwaar of te lang te tillen, ontstaan in de spieren veel afvalstoffen. Om deze afvalstoffen weer te kunnen afvoeren, wordt extra lymfevocht aangemaakt.
 • Vermijd het tillen van zware voorwerpen en het dragen van zware tassen (indien oedeem in de arm aanwezig is).
 • Laat uw arm niet de hele tijd hangen tijdens bijvoorbeeld wandelingen (indien oedeem in de arm aanwezig is).
 • Zoek balans tussen inspanning en rust, neem regelmatig pauzes en verdeel lichamelijke inspanning over de dag. Blijf in beweging Door pijn of angst om te bewegen is het mogelijk dat u te weinig beweegt en zelfs ontziet. Als u de spieren te weinig aanspant, vermindert het spierpomp mechanisme en wordt de afvoer van het lymfevocht beperkt. Blijf zoveel mogelijk normaal bewegen en licht sporten om onderbelasting te voorkomen. Let op temperatuur Langdurig verblijf in extreme koude of warme ruimten en/of het ondergaan van grote temperatuurverschillen veroorzaken een toename van lymfevocht.

•Wees voorzichtig met heet baden, douchen en saunabezoek.
•Nooit met het aangedane lidmaat in de zon gaan liggen.
•Afwassen kan al een grote warmteprikkel zijn. Draag tijdens het afwassen handschoenen (indien oedeem in de arm aanwezig is). Voorkom afknelling Afknellende voorwerpen belemmeren de afvoer van het lymfe.
•Vermijd bloeddruk meten aan de geopereerde arm (indien oedeem in de arm aanwezig is).
•Vermijd het dragen van knellende kleding, zoals bh-bandjes, mouwophouders, sokken en strakke schoenen. Indien kleding afknelt, kun je dit oplossen door bijvoorbeeld een opgevouwen zakdoek of een stukje rubber onder de knellende plek te doen, zodat de druk beter verdeeld wordt.
•Draag geen zware rugzak (indien oedeem in de arm of op de romp aanwezig is).
•Niet te lang zitten met de knieën boven de enkels of met de voeten onder de stoel (indien oedeem in het been). Hierdoor wordt de lymfafvoer in de knieholte afgekneld.

ONCOLOGIE FYSIOTHERAPIE

De oncologie fysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. 

Oncologie fysiotherapie

Voor wie oncologische fysiotherapie

Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen, neuropathiën en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Toepassingen in de verschillende fasen

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase.  Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Gerichte training blijkt zeer effectief voor mensen die behandeld worden met chemotherapie bij kanker. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die gericht blijven trainen tijdens de chemotherapie aanzienlijk minder achteruit gaan qua conditie en kracht dan wanneer zij dit niet zouden doen. Tevens voelen zij zich minder vermoeid in het dagelijks leven na de behandeling dan wanneer zij deze trainingen niet gedaan zouden hebben.
De trainingen richten zich onder andere op behoud van conditie en spierkracht waardoor de algehele belastbaarheid van de patiënten zo goed mogelijk op pijl wordt gehouden. Tevens wordt er, indien nodig, in de trainingen aandacht besteed aan bewegingsbeperkingen als gevolg van de verrichtte behandelingen (bv schouderbeperking na borstoperatie en/of bestraling). Als er sprake is van lymfoedeem wordt ook daar aandacht aan geschonken.
Er is altijd sprake van een multidisciplinaire aanpak bij de behandeling en training van de oncologische patiënt.
ZIEKTE VAN PARKINSON

Als u problemen ondervindt bij uw dagelijkse activiteiten thuis, tijdens het uitoefenen van uw hobby’s of op het werk dan kan specifieke Parkinson training iets voor u zijn.

Ziekte van Parkinson

Op Pakinson gerichte training

Als u problemen ondervindt bij uw dagelijkse activiteiten thuis, tijdens het uitoefenen van uw hobby’s of op het werk dan kan specifieke Parkinson training iets voor u zijn. De training kunt u individueel volgen, maar ook in een klein groepsverband.

De training is gericht op, verbetering van conditie, reactievermogen, evenwicht, coördinatie en spierkracht.
Ook informeren wij over handige tricks en tips. En adviseren wij over oefenprogramma’s en gerichte trainingen voor thuis. Te denken valt aan dansen, Tai Chi, boksen en Nordic Walking. Wij zijn extra gespecialiseerd in PWR (Parkinson Wellness Recovery training), Parkinson en Boksen, Schrijven, Motivational Interview en Coaching en Cognitieve leervormen.

Multidisciplinaire aanpak

Er is altijd sprake van een multidisciplinaire aanpak bij de behandeling en training van de Parkinson patiënt. Middels testen worden de vorderingen geëvalueerd en vindt er terugkoppeling plaats met de verwijzer en/of medebehandelaars.

Voor een aantal kenmerken bij de ziekte van Parkinson kan fysiotherapie heel zinvol zijn, te weten:

Trager worden van bewegingen (bradykinesie)
`Bevriezen’ van de benen na opstaan of bij start lopen
Tijdens lopen verminderd bewegen (akinesie), voorover lopen
Ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
Balans- en evenwichtsproblemen
Twee activiteiten tegelijk uitvoeren
Denken en handelen gaan minder vlot
MULTIPLE SCLEROSE / MS

De fysiotherapeut kan u helpen regelmatig en op de juiste manier te blijven bewegen, ondanks uw klachten.

Fysiotherapie & MS

Bewegen met MS

Dagelijkse beweging is belangrijk voor een goede gezondheid. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met MS. Als u regelmatig beweegt, gaat uw lichamelijke én geestelijke gezondheid er op vooruit. Beweging kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar kan soms wel de gevolgen van MS beperken. Mensen die regelmatig bewegen, voelen zich over het algemeen beter dan mensen die dat niet doen.

Door de behandeling zult u zich fitter en gezonder voelen en ook het verlies van de spierfuncties gaat minder snel achteruit. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie.

Multidisciplinaire aanpak

Er is altijd sprake van een multidisciplinaire aanpak bij de fysiotherapie behandeling en training bij de ziekte Multiple Sclerose.

Aandachtsgebieden van fysiotherapie bij de behandeling en training van mensen met de ziekte Multiple Sclerose:

Dagelijks bewegen kan lastig zijn, zeker als u voortdurend gehinderd wordt door klachten, bijvoorbeeld bij het huishouden, uw werk, uw hobby’s. In dat geval kan de fysiotherapeut helpen. Hij of zij geeft u adviezen over geschikte manieren om toch zo actief mogelijk blijven, op een manier die bij u en bij uw klachten past.
Bij oefentherapie doet u oefeningen waarbij u die handelingen verricht waarmee u veel moeite hebt.
Als u tijdelijk gebonden bent aan een rolstoel of het bed, kunnen andere behandelingen op u van toepassing zijn. Ze zijn bedoeld om de problemen als gevolg van MS zo klein mogelijk te houden.
De fysiotherapeut kan u adviezen geven over hoe u kunt omgaan met stijve (spastische) spieren. Hij of zij kan u bijvoorbeeld adviseren over goede houdingen om te liggen of zitten.

Als voorbereiding op de oefeningen kunt u (eventueel samen met de fysiotherapeut) uw spieren rekken, waardoor deze zich ontspannen. Ook kou (via baden of ijs) of soms juist warmte op de spieren kan een ontspannend effect hebben.

Als u lang in een bepaalde houding zit of ligt, kunnen de spieren verkorten en gewrichten verstijven en uiteindelijk vast komen te zitten (contracturen). Dit kan gebeuren bij perioden van bedrust, bij erge spierstijfheid of als u langdurig in een rolstoel zit.
Hoe langer te weinig wordt bewogen, hoe stijver de gewrichten worden en hoe langer het duurt om ze weer soepel te maken. Ook als u lang in bed ligt, is het nuttig regelmatig te bewegen.

Gewrichten worden minder stijf door te bewegen. De fysiotherapeut beweegt voorzichtig de gewrichten en rekt de spieren (eventueel met uw hulp). Deze behandeling kan ook in lauw water plaatsvinden, bijvoorbeeld in een (extra) verwarmd zwembad (33 graden Celsius). Bij nog warmer water (37 graden Celsius) kan soms vermoeidheid optreden.

Spierkracht onderhouden is voor spieren die niet meer vanzelf gebruikt worden. Dat kan komen door spierzwakte of door te weinig beweging. Ook zijn er oefeningen die de bedoeling hebben uw mogelijkheden te verbeteren, zodat u niet of nauwelijks achteruitgaat. De fysiotherapeut kan aanwijzingen geven bij het uitvoeren van de oefeningen, maar kan ook oefeningen voor thuis meegeven.

Pijn bestrijden
Op dit moment is (gedoseerd) bewegen de enige wetenschappelijk bewezen behandeling tegen pijn. Gedoseerd bewegen betekent dat u niet uitgeput raakt, maar ook niet te weinig doet.

Uit de praktijk blijkt dat sommige mensen daarnaast baat hebben bij andere therapieën, zoals:

 • warmte (via paraffine pakkingen of infrarood licht)
 • kou (via ijspakkingen of koude baden)
 • fysiotherapeutische apparatuur
 • klassieke massage of bindweefsel- of drukpuntmassage
 • er zijn ook fysiotherapeuten die meer ‘alternatieve’ behandelingen toepassen, zoals acupunctuur

Omdat het effect van deze therapieën nog niet wetenschappelijk bewezen is, geven fysiotherapeuten over het algemeen de voorkeur aan bewegen.

Soms blijkt het moeilijk om de dagelijkse handelingen – eten, wassen en aankleden bijvoorbeeld – op de oude, vertrouwde wijze voor elkaar te krijgen. Fysiotherapie kan dan helpen ze op een andere manier te doen. Er wordt geleerd om andere spieren in te schakelen of om hulpmiddelen te gebruiken. Ook een ergotherapeut kan hierbij van toegevoegde waarde zijn.
Wordt het moeilijker om goed ‘door te ademen’ (diep ademhalen waarbij de longen voldoende worden gebruikt), dan kan zich slijm ophopen in de longen. Dit vergroot de kans op een longontsteking. De fysiotherapeut leert u niet alleen ademhalingsoefeningen, maar adviseert ook over een goede houding in bed. Hierdoor kan het slijm en vocht dat zich in de longen bevindt, door de zwaartekracht naar de keelholte zakken. Daarna kan het worden opgehoest. U wordt bijgestaan om het slijm op te hoesten en leert ademtechnieken om zelf het slijm uit de longen naar de keelholte te krijgen.

De ademhalingsoefeningen en technieken kunnen ondersteund worden door de zogenaamde houdingsdrainage. Hiermee kan door speciale houdingen het slijm naar de keelholte vloeien.

McKENZIE THERAPIE

De Mechanische Diagnose en Therapie volgens McKenzie voor a-specifieke rugklachten is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie. Een inmiddels wereldwijd bekende fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland.

McKenzie Therapie

McKenzie Therapie

Het blijkt dat voor 80% van de a-specifieke rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak is aan te geven. Dit feit leidt vandaag de dag tot verwarring in de wetenschappelijke en medische wereld. Men is op zoek naar de pathologisch – anatomische verklaring van één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de westerse wereld. In ontwikkelingslanden lijken chronische rug- en beenklachten, veroorzaakt door de lumbale tussenwervelschijf nauwelijks voor te komen.

Met welke klachten kunt u terecht bij de McKenzie therapeut?

Het zijn deze a-specifieke rug-en nekklachten waar het McKenzie Concept zich mee bezig houdt.

Zowel voor de diagnose als de therapie gebruikt het McKenzie Concept echter geen pathologisch-anatomisch model, maar een ander classificatie model. Dit model is gebaseerd op de symptomen van de patiënt. Door te bepalen welke mechanische factoren van invloed zijn op het klachten patroon van de patiënt, wordt vervolgens vastgesteld welke oefeningen en adviezen voor de patiënt geschikt zijn. De oefeningen bestaan uit actieve oefeningen, die de structuur en stofwisseling van de weke delen, inclusief die van de tussenwervelschijf verbeteren. Deze oefeningen zijn gemakkelijk in het dagelijks leven in te passen.

Het doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk van manuele- en fysiotherapie te laten functioneren. Bij het McKenzie Concept staat de zelfwerkzaamheid van de patiënt centraal en is de therapie grotendeels “hands-off” voor de therapeut. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken.

SPORT REVALIDATIE

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die een belangrijke rol speelt bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

Sport Revalidatie

Fysiotherapie op hoog niveau

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

Herstel en trainingen

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. De kennis van de sportfysiotherapeut komt ook zeer goed van pas bij het revalideren na operaties zoals het krijgen van een knieprothese, heup- of schouderprothese.

Multidisciplinaire samenwerking

De sportfysiotherapeut werkt vaak samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen, podotheapeuten en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven. Zo ook met trainers van diverse sporten.

Meer informatie op www.nvfs.nl

SCHOUDERBEHANDELING

De schouder is een relatief complex gewricht door de grote mate van instabiliteit.
Hierdoor is het gevoelig voor een groot aantal aandoeningen.

Schouderbehandeling

De schouder

Fysio-wb schouderbehandeling - fysiotherapieDe schouder is een relatief complex gewricht. De design van het gewricht laat toe om onze arm in alle richtingen te bewegen. Door de zeer uitgesproken beweeglijkheid van het gewricht is er evenwel een grote mate van instabiliteit.

Zolang alle componenten normaal functioneren kan de schouder perfect bewegen, zonder pijn en in alle richtingen. Indien een van de componenten van de schouder niet optimaal functioneert, wordt het gewricht zeer kwetsbaar voor allerhande letsels en kunnen er diverse problemen optreden die het normale functioneren plots veel moeilijker maken.

De anatomie van de schouder en enkele veel voorkomende aandoeningen nader toegelicht:

Anatomie

De schouder bestaat uit 3 beenderen:

 • het schouderblad (scapula) met acromion. Het acromion is het uiteinde van de schouderblad, en vormt het dak van de schouder
 • de bovenarm (humerus)
 • het sleutelbeen (clavicula)
Het glenohumeraal gewricht tussen de kop van de bovenarm en het gewrichtsoppervlak van de schouderblad (glenoid). Het acromioclaviculair gewricht, tussen het acromion (uiteinde van de schouderblad) en de clavicula (sleutelbeen).
Ligamenten of gewrichtsbanden zijn bindweefselstructuren die de beenderen met elkaar verbinden en de beweeglijkheid van de beenderen ten opzichte van elkaar begeleiden en beperken. Samen met het gewrichtskapsel vormen ze een stevige structuur die de hele schouder omgeeft. Op de rand van het glenoid ligt het labrum, een stevige ring van kraakbeen die het oppervlak van het glenoid een grotere diepte geeft.
De rotator cuff bestaat uit de pezen van 4 spieren : supraspinatus, infraspinatus, subscapularis en teres minor. De rotator cuff vormt de verbinding tussen de spieren en de kop van de bovenarm, waardoor de arm kan worden bewogen. Bij bewegingen houdt de rotator cuff de kop van de bovenarm stevig in de kom van het schouderblad (glenoid).
Tussen het dak van de schouder (acromion) en de rotatorcuff pezen ligt een slijmbeurs of bursa (bursa subacromialis). Dit is een holte met minimale hoeveelheid vocht en de wrijving tussen bot en pees tijdens het bewegen zoveel mogelijk vermindert.
Op de rand van het glenoid ligt het labrum, een stevige ring van kraakbeen die het oppervlak van het glenoid, dat vlak is, een grotere diepte geeft.
DRY NEEDLING

Dry Needling is een zeer effectieve en snelle manier om triggerpoints in spieren te behandelen.

Dry Needling

Dry Needling als onderdeel van Fysiotherapie

Dry Needling is een zeer effectieve en snelle manier om triggerpoints in spieren te behandelen. Hoewel Dry Needling vaak in verband gebracht wordt met acupunctuur, is het behandeldoel anders. Heel kort gezegd; acupunctuur werkt in op de energiebanen, en Dry Needling op triggerpoints (verkrampingen) in een spier. Wel wordt er gebruik gemaakt van dezelfde dunne acupunctuur naaldjes. Naast een Dry Needling behandeling, is bij ons ook triggerpoint therapie mogelijk zonder naalden.

Wat is een triggerpoint?

Hoewel de definitie en uitleg van een triggerpoint complex is, heeft u waarschijnlijk wel eens van de term ‘spierknopen’ gehoord. Triggerpoints (spierknopen) zijn lokale verkrampingen in een spier waardoor de spier zich niet meer goed kan ontspannen. De doorbloeding zal stagneren, afvalstoffen hopen zich op, de aanvoer van voedingsstoffen wordt moeizaam en er ontstaat een ‘energiecrisis’. triggerpoints zijn herkenbaar als een verharde en vooral pijnlijke plek in een spier. Naast lokale pijn, heeft elk triggerpoint zijn eigen uitstralingsgebied. Zo is het bijvoorbeeld te verklaren dat mensen met spierknopen in de monnikskapspier hoofdpijn ervaren.

Het ontstaat van een triggerpoint is heel divers. Onderstaand de meest voorkomende oorzaken:

 • Trauma, ongelukken, vallen, naar aanleiding van breuken/kneuzingen
 • Lang- of kortdurende overbelasting
 • Herhaaldelijk uitvoeren van een zelfde beweging
 • Verkeerde houding zoals tv kijken, tablet en smartphone gebruik
 • Kort (te) zware arbeid verrichten zoals verbouwen of werken in de tuin
 • Lichamelijke variaties zoals beenlengteverschil, scheefstand bekken, hypermobiliteit
 • Stress, slaaptekort
 • Werk gerelateerd zoals computerwerk of veel autorijden
 • Na het doormaken van een blessure of aandoening zoals een hernia of artrose
 • Sporters krijgen daarnaast zeer vaak te maken met beperkingen en klachten door triggerpoints
 • Gebrek aan vitamine en lichaamsbeweging

Triggerpoints kunnen voor veel klachten zorgen. Onderstaand een greep uit het klachtenbeeld:

 • (Chronische) pijn
 • Beperking in beweging zoals het omhoog brengen van uw arm, vooroverbuigen of lopen
 • Uitstralende pijn zoals hoofdpijn, rugpijn en pijn in de armen en benen
 • Te weinig uithoudingsvermogen, snel vermoeid zijn
 • Niet kunnen slapen op uw zij
 • Algehele stijfheid in het lichaam
 • Mogelijke oorzaak van tinnitus, slik-, kauw- en kaakproblemen
Dry Needling is zeer doeltreffend. Echter, het behandelen met naalden is niet voor iedereen geschikt. Daarom is het ook mogelijk om behandeld te worden middels speciale triggerpoint therapie en bindweefselmassage. Zo kunnen we op verschillende manieren helpen.
PAV

Bekend zijn de etalagebenen bij arterieel perifeer vaatlijden.
Gerichte looptraining kan helpen bij herstel.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Vaatvernauwinging in de beenslagaders

Door slagaderverkalking (dit noemen we atherosclerose) kan een vaatvernauwing of afsluiting in de slagaders ontstaan. Wanneer dit in de beenslagaders gebeurt, spreekt men van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Ook bekend onder claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Door een vernauwing of afsluiting van een slagader naar de benen kan minder of zelfs geen bloed doorstromen. Hierdoor ontstaat een gebrek aan zuurstof in het been.

Het is ook mogelijk dat er zo weinig bloed naar de benen stroomt dat zelfs in rust, of ’s nachts in bed, pijn ontstaat. Dit wordt rustpijn genoemd. Als een patiënt zijn been uit het bed laat hangen (‘bengelen’) of ’s nachts in een stoel gaat slapen, wordt de pijn soms minder.

Zuurstofgehalte

Als het zuurstoftekort zeer ernstig is, kan het weefsel (de huid en/of de spieren) zelfs afsterven. Dat zorgt voor donkerblauwe of zwarte verkleuringen. Dit noemen we necrose of gangreen (‘koudvuur’). Ook is het mogelijk dat één of meerdere tenen afsterven. Zonder ingreep (bijvoorbeeld door te dotteren of een operatie) waarbij de doorbloeding wordt verbeterd, is een amputatie van de teen of zelfs het hele been soms niet te vermijden.

Conservatieve behandelingen van perifeer arterieel vaatlijden

Behandelingen waarbij niet wordt geopereerd noemen we conservatieve behandelingen.
Er zijn helaas geen medicijnen tegen vaatziekten. Wel zijn er medicijnen die de kans op complicaties van vaatziekten verminderen door de aanwezige risicofactoren (zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte) te behandelen. Dit zijn bijvoorbeeld een plaatjesremmer (‘kinderaspirientje’), een cholesterolverlager en/of één of meerdere bloeddrukverlager(s).

Naast behandeling met medicijnen is het belangrijk niet te roken. Dit is namelijk de belangrijkste risicofactor voor vaatlijden. Ook is het belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen.

Looptraining is gericht op het opvoeren van zowel de loopafstand als het looptempo. Als deze looptherapie onder begeleiding van een hiervoor opgeleide fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), zijn de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat een hiervoor opgeleide fysiotherapeut, ook aandacht zal besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. Denk daarbij aan stoppen met roken, gezond eten, het volgens voorschrift gebruiken van medicatie en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.
MEDISCHE FITNESS

De juiste- en verantwoorde grenzen stellen en opzoeken, een goede variatie en opbouw van de training kun je aan de Fysio-Medische-Fitness Trainer overlaten.

Medische Fitness

Vanzelfsprekend bewegen

Voor de meeste jonge mensen is van toepassing dat ze op sportief gebied de inspanning kunnen leveren die ze graag willen. Doorzettingsvermogen, een goede trainer of instructeur met kennis van de tak van sport, is voldoende om gestelde doelen te realiseren. Soms werkt dat later in het leven niet meer op dezelfde wijze. Een (langdurige) blessure, een ziekte of een aandoening maakt dat bewegen minder vanzelfsprekend wordt.

Verantwoorde training met Medische Fitness

Om juist dan op een verantwoorde manier te gaan bewegen, vraagt om meer deskundige expertise. Dat wil zeggen, zowel deskundigheid op het gebied van bewegen als ook deskundigheid van de beperking die het bewegen beïnvloedt. In Medische Fitness komt deze kennis en kunde samen. Voldoende kennis met betrekking tot ziektes of aandoeningen en voldoende kennis met betrekking tot de training.
De juiste- en verantwoorde grenzen stellen en opzoeken, een goede variatie en opbouw van de training kun je aan de Fysio-Medische-Fitness Trainer overlaten.

Ook het informeren en instrueren zijn binnen de Medische Fitness belangrijke aandachtspunten. En als het even kan, mag bewegen ook iets zijn waar mensen plezier aan beleven. De fysiotherapeut met een opleiding voor Medische Fitness kan je daarbij helpen.

FLEXCHAIR RUITERTRAINING

Voor ruiters met zit afhankelijke rijtechnische problemen, een echte eye-opener.

Flexchair Ruitertraining

Flexchair Ruitertraining

Voor de Flexchair Ruitertrainers is de flexchair hét hulpmiddel om bij ruiters stabiliteits-, houdings- en bewegingsproblemen in de bekken, de onderrug, als ook in de nek en de bovenrug visueel inzichtelijk te maken.

De Flexchair en de Flexchair Ruitertraining nader toegelicht  >>

CONTACT

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEHANDELING FYSIOTHERAPIE

Fysio-WB & Flexchair Ruitertraining
Opleidingscentrum

Burgemeester Suijslaan 1A
5062 EP OISTERWIJK
Ada Wouters:
06 – 2267 4659
info@fysio-wb.nl

Aanvullende informatie:

Lid Netwerk Flexchair Ruitertrainers

netwerkflexchairruitertrainers.nl

Stuur ons een terugbelnotitie

  Ik geef toestemming mijn gegevens te gebruiken zoals aangegeven in de privacyverklaring